Arslan: AYM dünyanın en tecrübeli mahkemesidir

Arslan, Anayasa Mahkemesinin 60. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen “Anayasa Yargısında Uluslararası İş Birliğinin Önemi” başlıklı özel oturuma katıldı.

Oturumun başkanlığını da yapan Arslan, toplantıya 26 ülkeden Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Mahkeme başkanları ve üyeleri, Anayasa mahkemeleri birliklerinin ve uluslararası organizasyonlarının temsilcilerinin katıldığını belirtti.

Tüm katılımcılara teşekkür eden Arslan, “Türk Anayasa Mahkemesi hepinizin bildiği gibi sadece Avrupa’nın değil dünyanın en tecrübeli, en köklü mahkemelerinden biri. Zaten Anayasa yargısının tarihi de Anayasa mahkemelerinin merkezi denetim yapan kurumlarının tarihini esas alırsak 100 yılı aşmayan bir tarihe sahip. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de Avrupa’da ilk kurulan Anayasa mahkemelerinden birisi.” dedi.

Bu nedenle Türk Anayasa Mahkemesinin bu birikimi ile tecrübesini dost ve kardeş ülkelerle, dünyanın dört bir yanından gelen Anayasa Mahkemesi temsilcileriyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

“Anayasa yargısının varlık sebebi siyasal iktidarları sınırlayarak temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Başka bir ifadeyle Anayasa mahkemeleri, Anayasa mahkemeleri işlevini gören yüksek mahkemeler, anayasal adaleti sağlamakla ve bu yolla bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli olan kurumlardır. Bu göreviyle, bu fonksiyonuyla birlikte artık modern demokrasilerin, anayasal demokrasilerin olmazsa olmazı unsuru haline gelmiştir. Çünkü demokrasinin ayrılmaz parçası bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Demokrasi sadece seçimden seçime halkın oy vererek yöneticilerini belirlemesi olmaktan çıkmış, özü itibarıyla da yönetim biçiminin yanında temel hak ve özgürlükleri koruyan bir rejim olarak algılanmaya başlamıştır. Dolayısıyla anayasal demokrasilerin alametifarikası olarak da Anayasa mahkemeleri ortaya çıkmıştır.”

– “Görev yaptığımız ülkede insanımızın hak ve özgürlüklerini korumaya gayret gösteriyoruz”

Arslan, tarihsel olarak bu mahkemelerin ortaya çıkışının çok sancılı süreçlerden sonra olduğunu, özellikle Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan birtakım hak ihlalleri, kitlesel katliamlar ile otoriter rejimlerin yoğun hak ihlallerinin birtakım arayışlara yol açtığını kaydetti.

Bu arayışın bölgesel ve uluslararası düzeyde İnsan Hakları Mahkemelerinin kurulmasına yol açtığını dile getiren Arslan, “Ulusal düzeyde de hepinizin çok iyi bildiği gibi Anayasa Mahkemeleri ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.

Arslan, bu çerçeveden bakıldığında bu salonda toplanan temsilcilerin, Anayasa Mahkemesi başkan ile üyelerinin ve kurumların yaptığı işin aynı olduğunu belirterek, “Ortak bir iş yapıyoruz, ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Görev yaptığımız ülkede insanımızın hak ve özgürlüklerini korumaya gayret gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu anlamda karşılıklı iş birliği, tecrübe ve bilgi paylaşımının hayati derecede önemli olduğunu vurgulayan Arslan, bu oturumda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.

– 26 ülkeden temsilciler oturuma katıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, oturumda her katılımcıya sırayla söz vereceğini, bu süre içerisinde kurum veya mahkemenin çalışmalarından, yorum yönteminden veya yapısından bahsedebileceklerini veya uluslararası iş birliğini geliştirmeye yönelik önerilerde bulunabileceklerini bildirdi.

Özel oturuma Anayasa Mahkemesi başkanvekilleri Kadir Özkaya ve Hasan Tahsin Gökcan ile üyeler de katıldı.

Toplam 26 ülkeden Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin yer aldığı oturuma 6 ülkeden katılımcı ise çevrim içi bağlandı.