Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi maske kullanımında ki yeni kararı açıkladı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

Korona virüs salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeler il ve ilçe Hıfzıssıhha Kurul kararları ile hayata geçirildi.

Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ile Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığının 04 Mart 2022 tarihli ve 25940 sayılı Genelgesi ile yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE SAĞLIK KURULUŞLARINDA MASKE KULLANIMINA DEVAM EDİLECEK

Sağlık Bakanlığının 26 Nisan 2022 tarihli yazısında; “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir. Bu çerçevede 26 Nisan 2022 tarihli Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda, Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir.”

“KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU UYGULAMASININ SONA ERDİRİLMİŞTİR”

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 27 Nisan 2022 tarihli ve “Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı” konulu genelgesine istinaden 27 Nisan 2022 Çarşamba gününden itibaren aldığı karar şöyle; “Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine, toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar günlük yaka sayısı 1000’in altına düşmesi halinde maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”