Firari İpek’e kötü haber

Böylece, İngiltere’ye kaçan Akın İpek’in Koza’daki paylarının da satışının ya da devrinin önü açılıyor. Bu düzenlemeyle, müsadere kararı alındıktan sonra TMSF bünyesindeki şirketlerle ilgili daha rahat adım atılabilecek. 2016’dan bu yana kar payı dağıtılmayan şirketlerde, teröre bulaşmamış ortaklara kar dağıtımı yapılabilecek. Kar dağıtımı kişilerin ibrası anlamına gelmeyecek. Tasfiyesi devam eden 1994’te el konulan bankalar ile Bank Asya’da kanuni yükümlülüklerden sonra kasada kalan bakiye, iflasa yol açan veya FETÖ’yle iltisaklı ortak ve yöneticilere ödenmeyecek. Terör örgütlerine üyeliği nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar da bu dağıtımdan pay alamayacak ve bunlara düşen pay Hazineye ödenecek. Soruşturma veya kovuşturması devam edenlere isabet edecek tasfiye payı; kovuşturmaya yer olmadığına, beraat, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek fon hesaplarında tutulacak.

DÖVİZ BOZDURANA VERGİ İNDİRİMİ

Bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar TL’ye çevirerek en az üç ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarına yatıran şirketlerin vade sonunda elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer kazançları kurumlar vergisinden müstesna olacak.

TVF ŞİRKETLERİNE MUAFİYET

Türkiye Varlık Fonu’nun kurduğu alt şirketler veya fonların bedelini ödeyerek satın aldığı şirketler kamu sermayeli şirketlere uygulanan mevzuat ve kısıtlamalara tabi olmayacak.