Taksim Dayanışması: Bu karanlığa teslim olmayacağız

Taksim Dayanışması üyeleri, Seyahat Parkı davasında verilen cezalar ve Bakırköy ile Silivri cezaevlerindeki hukuksuz şartlar gerekçesiyle bugün TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi’de basın toplantısı düzenledi. TMMOB Kent Plancıları Odası İstanbul Şube Lideri Pelin Pınar Giritlioğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı toplantıya İstanbul Tabip Odası Denetleme Şurası Üyesi Dr. Nazmi Algan, avukat Cihan İşler, TMMOB İstanbul Şube Lideri Esin Köymen ile Seyahat Parkı davası kapsamında tutuklananların yakınları katıldı.

ANKA’nın aktardığına nazaran Taksim Dayanışması ismine hazırlanan ortak basın açıklamasını TMMOB İstanbul Şube Lideri Esin Köymen okudu. Taksim dayanışması ortak açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

BU KARANLIK, DEMOKRASİ KURUMLARINI CEZALANDIRMAK İSTİYOR: 25 Nisan’da ülkemizin demokrasi, hukuk ve adalet tarihine kara bir leke olarak geçerek ağır cezalar ve tutuklamalarla sonuçlanan Seyahat davasına ait gerekçeli karar sonrasında yapılan itirazı ve beraberindeki hukuksal süreçleri, Bakırköy ve Silivri Cezaevleri’ndeki hukuksuz şartlan kıymetlendirmek, bu kurgu dava sonucu verilen sipariş kararlar karşısında adalet ve özgürlük talebimizi ısrarla lisana getirmek, hukuksuzluğu şiar edinen bu karanlığa karşı sonuna kadar gayret edeceğimizi bir sefer daha hatırlatmak üzere bir ortaya geldik.

Biliyoruz ki bu karanlık yalnızca kent, demokrasi ve hukuk işçisi arkadaşlarımız Mücella Yapıcı’yı, Tayfun Kahraman’ı, Can Atalay’ı değil; ülkenin her kentinde ömür alanlarına sahip çıkanları, bilimin ve hukukun müsaadeden ayrılmadan meslek unsurlarının gereğini yaptıkları için bu kirli rant sistemine karşı kamuyu savunanları, maden ocaklarından derelere zehir akmasın diye doğayı koruyanları, bu uğurda çabayı bırakmayan demokrasi kurumlarını ve işçilerini cezalandırmak istiyor.

ANAYASAL HAKLARIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Biliyoruz ki bu karanlık yalnızca Çiğdem Mater’i, Hakan Altınay’ı, Mine Özerden’i ve Osman Kavala’yı değil; yurttaşlık şuuruyla temel hak ve özgürlükleri savunan sivil toplum kurumlarını, bu kurumlarda daha hoş bir gelecek için karşılıksız emek veren yurttaşları, sanatkarları, fikir insanlarını cezalandırmak istiyor. Hukuksuzluğu şiar edinen bu karanlık, Seyahat direnişinden bugüne ‘özgürlüğüme müdahale etme’ diyen bayanları, biz de buradayız diyen LGBTİ+ bireyleri, baskıya ve şiddete karşı ses çıkaran milyonları, onurlu bir ömür sürmek için emeğiyle geçinen ve alın terini sonuna kadar savunan işçileri, barınma hakkı, özerk ve özgür üniversite için direnen öğrencileri, adalet talebini lisanından düşürmeyen anneleri cezalandırmak istiyor. Son derece açık bir biçimde bir kere daha söylüyoruz: Bu karanlığa teslim olmayacağız. Tek adam rejiminin gereksinimlerine nazaran karar veren mahkemelerin hukuksuz, tanıksız, ispatsız, keyfi ve tutarsız kararlar aldığı bu rejim karşısında adaleti savunmaya, demokrasiyi savunmaya, en temel anayasal haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.

ADALET SAĞLANMAK ZORUNDADIR: Gerekçeli karar ismi altında hazırlanan evrak, 18’er yıl mahpus ve ağırlaştırılmış müebbet üzere son derece ağır cezaları gerekçelendirememiş, bilakis bu kararların yasal olmadığını, rastgele bir somut kanıta ve olaya dayanmadığını ispat etmiştir. Adalet sağlanmak zorundadır. Bu ülkenin yargısı, bu ülkenin mahkemeleri eşitsizliklere, vicdansızlıklara güç vermek yerine, haksız tahrik indirimiyle erkek şiddetini ödüllendirmek yerine adaleti sağlamak zorundadır. Bu ülkenin adalet kurumları, haksız yere tutuklu olan arkadaşlarımız başta olmak üzere cezaevlerinde bulunan tüm yurttaşlar için, kelepçeli muayene üzere insan onuruna ve üniversal protokollere karşıt bir halde gerçekleştirilen hukuksuz uygulamalara mani olmak zorundadır.

Bizler, 2013’ün Haziran’ında Seyahat Parkı’ndaki o rengarenk, dayanışmacı anlayışı bugüne ve geleceğe taşımaya, demokrasi için, eşitlik için, özgürlük için, geleceğimiz için adalet talebini yükseltmeye devam edeceğiz. Bu hukuksuzluk, bu keyfilik, bu adaletsizlik, bu vicdansızlık, bu düşmanlık sona erinceye kadar, arkadaşlarımız hür bırakılıncaya kadar, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak girecek bu davalar geri çekilinceye kadar çabaya devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız.”

EVREN İŞLER: HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞA DİRENECEKLER

Davaya ait gerekçeli kararın 620 sayfa olduğunu anımsatan avukat Cihan İşler, kararın daha evvelki dokümanların kopyalanmasından ibaret olduğunu söyledi. İşler, şunları söyledi:

“Özüne baktığımızda münasebeti yok. Yargılamanın başından itibaren yaşadığımız şey gerekçeli kararda da görüldü. İstinaf başvurusu ve Anayasa Mahkemesi başvurusu yapıldı. Gezi’de kabahat olmadığını, sav edilenlerin gerçeğe ters olduğunu söyledik. Şimdi gönderilmedi istinaf müracaatımız. Anayasa Mahkemesi müracaatında bilhassa ölçülülüğe uyulmaması, kararın siyasi olduğunu söyleyen bir müracaat. Yasal bir yargılama olmadığını, tutukluluğun hukuksuz olduğunu söyleyen bir müracaat. Silivri ve Bakırköy, farklı problemleri var. En son Mücella ablanın yaşadığı sıhhat problemleriyle gündeme gelen cezaevi şartlarıyla da aslında çokça uğraşıldı. Silivri’de spor hakkına çok geç ulaştılar lakin Bakırköy çok daha ağırdı. Küçük bir hücrede ranzasına oturduğunda başını dik tutamadığı bir ortamdaydı Çiğdem ve Mücella. Çiğdem de tek başınaydı ve 60 gün bu türlü kaldılar. Arkadaşlarımız tutuklandığı gün her türlü hukuksuzluğa direneceklerini söylemişti ve her türlü hukuksuzluğa direnecekler.”

MUSTAFA ATALAY: CAN ATALAY TUTUKLANDIĞINDA DİRENCİ NEYSE ORADA DA ODUR

Ortak açıklamanın akabinde kelam alan, Seyahat Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay, “Toplumun hafızasının giderek silindiğini düşünen hâkim güçler, aşikâr bir vakte yayarak bu tıp cezalarla mahpuslarda yatan arkadaşlarımızı unutturmak istiyorlar. Seyahat özelinde ve öbür davalarda, fikri takipçisi olalım, unutmayalım, unutturmayalım. İçerden ne haber derseniz, Can özelinde, tutuklandığı gündeki direnci neyse orada da odur. Dik duruyor, sıhhati da yerindedir. Tayfun da öyledir Hakan da öyledir. Her vakit dediğim üzere dik duracağız, yılmayacağız, çoğalacağız, kazanacağız ve arkadaşlarımızı yanımıza alıp burada daima birlikte olacağız” dedi.

CANSU YAPAN: HAVALANDIRMA HAKKINDAN YARARLANABİLECEKLERİ BİR KOĞUŞA ALINDILAR

Gezi tutuklusu mimar Mücella Yapıcı’nın kelepçeyle muayene edilmesine ait de kızı Cansu Yapan, annesinin geçen pazar günü BirGün gazetesindeki yayınlanan yazısından sonra Mine Özerden ve Çiğdem Mater ile kalabilecekleri, havalandırma hakkından yararlanabilecekleri bir koğuşa alındıklarını söyledi.

Cansu Yapan annesi Mücella Yapıcı’nın cezaevinden gönderdiği iletisini aktardı. Buna nazaran, Mücella yapan iletisinde özetle “O parktaki inanılmaz direniş gelecek için bir umut olmuş ve ülkeye çekilen karanlık perdesini aralamıştır. Anayasal haklarımızın bize unutturulmaya çalışıldığının farkındayız. Seyahat direnişinin yıl dönümünde, Cumartesi Anneleri’nin 900’üncü haftasında ve Onur Yürüyüşü’nde arkadaşlarımız gözaltına alındı. Demokrasiye, barışa, daha insanca yaşama hareket etmiş bir toplum, yıllar geçse de bunu unutamaz. Umudu örgütlemeye, konuşmaya, birlikte uğraş etmeye devam etmeliyiz” dedi.

MERİÇ DEMİR KAHRAMAN: BU UĞRAŞIN TUTSAK EDİLMESİ TESADÜF DEĞİLDİR

Tutuklulardan kent plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman da “Son derece değerli ve verimli bir coğrafyada yaşıyor olmamıza karşın sağlıklı hayat hakkımızı konuşamıyoruz. Tabiatın tahribatına, kentin talanına karşı duranların cezalandırılmaya çalışıldığı bir devirdeyiz. Bu çabanın tutsak edilmesi tesadüf değildir. Bırakın korkmayı, geri basmayı bizim buradan çıkaracağımız ders çabamıza daha da sarılmaktır” diye konuştu.

CAN ATALAY VE TAYFUN KAHRAMAN: KARDEŞLER, ‘SİLİVRİ SOĞUKTUR’ DİYENLER YANILIYOR

Daha sonra Meriç Demir Kahraman, Tayfun Kahraman ile Can Atalay’ın cezaevinden gönderdikleri ortak bildirisi da okudu. Seyahat davası tutukluları Kahraman ve Atalay’ın iletisi özetle şöyle:

“9 yıldır Seyahat direnişimizi karalamaya çalışanlar şimdiden bir dezenformasyona başladılar. Mahkeme kisvesi ismi altında tarih tezi yazmaya çalıştılar. Türkiye’nin geleceğini karartmaya çalışan bu efor, başarısız olmaya mahkumdur. Seyahat bu memleketin sönmeyen umududur. Silivri ile yükseltmeye çalıştıkları kaygı duvarı bir kere daha aşılıyor. Daha evvel de birçok kere söylediğimiz üzere hem tarihe mal olmuş Seyahat direnişi gerçeğini palavralarla çarpıtmaya, bilakis çevirmeye hem Türkiye’nin demokratik, çoğulcu geleceğini karartmaya ait bu gayret şu ana kadar başarısız olduğu üzere bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Kardeşler, ‘Silivri soğuktur’ diyenler yanılıyor; Silivri ile yükseltmeye çalıştıkları kaygı duvarı bir kere daha aşılıyor. Zulmedenler değil, biz kazanacağız. Adaletsizliğe ve örgütlü berbatlığa boyun eğmeyeceğiz. Birlikte gayret edecek, birlikte kazanacağız.” (HABER MERKEZİ)